Zarządzenie Nr 347 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursów „Koncepcja zagospodarowania parków miejskich w Pyrzycach” oraz „Zielone przystanki”.


Zarządzenie Nr 347

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursów „Koncepcja zagospodarowania parków miejskich w Pyrzycach” oraz „Zielone przystanki”.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

* 1.

Ogłaszam konkursy pod nazwą „Koncepcja zagospodarowania parków miejskich w Pyrzycach” oraz „Zielone przystanki” i zatwierdzam regulamin konkursu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

* 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

* 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zalacznik.pdf (PDF, 59KB) 2008-02-21 13:38:43 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 21-02-2008 13:38:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 21-02-2008 13:38:43