Zarządzenie nr 352/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki


Zarządzenie nr 352/08

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 348/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 11. 200, 00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych)”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Komisji Opiniodawczo-Doradczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zalacznik.pdf (PDF, 66KB) 2008-02-21 13:43:37 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 21-02-2008 13:43:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 21-02-2008 13:43:37