ZARZĄDZENIE NR 353/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007


ZARZĄDZENIE NR 353 /08

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007

Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr. 64 poz. 593, Nr. 116, poz.1203, Nr.210, poz. 2135; z 2005r. Nr. 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr. 175, poz. 1462, Nr. 249, poz. 2104; z 2006r. Nr. 94, poz. 651) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007

§ 2. W szczególności kontroli podlegają:

  1. stan realizacji zadania;

  2. efektywność, rzetelność, jakość wykonania zadania;

  3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

  4. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 3. Do przeprowadzenia kontroli upoważniam:

  • Katarzynę CYSTEK - inspektora ds. Kontroli UM

  • Renatę TUDEK - inspektora UM

  • Monikę BALCERCZAK- młodszego referenta UM

§ 4. Kontrola o której mowa przeprowadzona zostanie w terminie od 23 stycznia br. do 20 lutego 2008 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 21-02-2008 13:44:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 21-02-2008 13:44:57