PORZĄDEK OBRAD XXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 stycznia 2008r. ( czwartek ) – godz.14.00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


PORZĄDEK OBRAD

XXI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 31 stycznia 2008r. ( czwartek ) - godz.14,00,

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie qvorum.

2 .Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3. Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

4 .Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji uchwał i wniosków RM.

5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady na 2008 rok ( Druk Nr 239/08 ),

       a) wnioski stałych komisji rady,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

6.Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce ( Druk Nr 235/08),

       a) opinia Komisji Edukacji,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

7.Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych ( Druk Nr 245/08),

       a) opinia Komisji Edukacji,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

8.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, (Druk  Nr 252/08),

       a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rolne ( Druk Nr 237/08),

       a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi Nr 31 w Okunicy oraz Nr 32C w Krzemlinie ( Druk Nr 238/08),

       a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

11.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 124 położonej w obrębie Krzemlin ( Druk Nr 236/08),

       a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Czernice na lata 2008 - 2013 (Druk Nr 246/08).

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Młyny na lata 2008 - 2013 (Druk Nr 247/08).

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Nowielin na lata 2008 - 2013 (Druk Nr 248/08).

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Okunica na lata 2008 - 2013 (Druk Nr 249/08).

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Ryszewo na lata 2008 - 2013 (Druk Nr 250/08).

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

17.Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Sołtys” (Druk Nr 241/08). - pośmiertnie Czesławowi Jemielity.

 1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

18.Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Sołtys” (Druk Nr 242/08). - Pani Jadwidze Dworak.

 1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

19.Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Sołtys” (Druk Nr 243/08). - Panu Józefowi Guźniczak.

 1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

20.Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Sołtys” (Druk Nr 244/08). - Panu Władysławowi Kurkowskiemu.

 1. opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

21.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Nowakowskiej na działalność dyrektora Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach ( Druk Nr 253/08),

        a) wniosek Komisji Rewizyjnej,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

22.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów Gminnego wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r. ( Druk Nr 251/08),

        a) opinie wszystkich stałych komisji rady,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

23.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

24.Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 26-02-2008 08:54:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 26-02-2008 08:54:21