Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach w ramach projektu pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem


Zarządzenie Nr 496/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 21 września 2005r.

W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach w ramach projektu pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko-Niemieckim partnerem”.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach w ramach projektu pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko-Niemieckim partnerem”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Ogłoszenie w załączniku poniżej

Załączniki do pobrania

1 za__cznik_do_zarz_nr_496_ca_o__.doc (DOC, 41KB) 2005-09-21 13:13:28 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-09-2005 13:13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-09-2005 13:13:28