OBWIESZCZENIE RG-7321-XVI/123/1/2008


Pyrzyce, dnia 11.03.2008r.

Nasz znak:RG-7321-XVI/123/1/2008

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PYRZYC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 11 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pyrzycach Uchwały Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007 r., obejmującego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obejmującego tereny o funkcji rolniczej na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Nowielin.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, pok133 w godz. od 7°° - 15°° w okresie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Burmistrz Pyrzyc 

/-/ Kazimierz Lipiński

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 13-03-2008 14:17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 13-03-2008 14:17:21