Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 354/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 19/45, położonej w obrębie nr 11 m. Pyrzyce

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 354/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 01 lutego 2008 roku
 
 
 
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 19/45,położonej w obrębie nr 11 m. Pyrzyce
 
 
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego nie skorzysta z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 11 m. Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 19/45 o powierzchni 0,1001 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej numer 14857, na którą w dniu 31 stycznia 2008 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 858/2008 umowa warunkowej sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jolanty Udzik, mieszczącej się przy ul. Czarnieckiego 28/2, 73–110 Stargard Szczeciński.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
                                                                              BURMISTRZ      PYRZYC
 
                                                                             mgr   KAZIMIERZ LIPIŃSKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Uprzejmie proszę o decyzję w sprawie skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
          Działka nr 19/45 o pow. 0,1001 ha obręb nr 11 m. Pyrzyce została uprzednio nabyta od Skarbu Państwa. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako rolna. W dniu 17 stycznia 2007 r. dla działki wydana została decyzja Nr RG.7331/115/07/08 o warunkach zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą.
          Stronami umowy są:
Pan Władysław Michno - sprzedający ,
Pani Jolanta Tachasiuk – Błacha i Pan Krzysztof Błacha – kupujący.
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 30.000,00 złotych (30,00 zł/m2).
 
Zarządzenie uzgodniono pod względem prawnym z Radcą Prawnym Panią Grażyną Łukasiewicz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 13:24:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 13:24:51