Zarządzenie Nr 356/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie remontu drogi gminnej Nieborowo – droga powiatowa Nr 1351Z"

 
 
Zarządzenie Nr 356/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 05 lutego 2008 r.
 
 
  
w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie remontu drogi gminnej Nieborowo – droga powiatowa Nr 1351Z”
  
 
 
        Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 82 poz.560)
Burmistrz Pyrzyc postanawia:
 
 
§ 1.
 
 Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „Wykonanie remontu drogi gminnej Nieborowo – droga powiatowa Nr 1351Z”.
 
 
§ 2.
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
 
§ 3.
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                                           Burmistrz Pyrzyc
                                                                                                        mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki.pdf (PDF, 18KB) 2008-03-20 13:30:11 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 13:30:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 13:30:11