Zarządzenie Nr 358/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008

 
Zarządzenie Nr 358/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 06 lutego 2008r.
w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach
na rok szkolny 2007/2008
 
          Na podstawie § 22, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 lutego 2008.
 
 
 
                                                                             Burmistrz Pyrzyc
                                                                             Kazimierz Lipiński
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 13:34:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 13:34:16