Zarządzenie Nr 359/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008

 
Zarządzenie Nr 359/07
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 05 lutego 2008 r.
 
w sprawie:       zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach
na rok szkolny 2007/2008
 
          Na podstawie § 18, ust 1 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2006/2007 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach z dnia 12 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (ze zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 02 stycznia 2008.
 
 
                                                                        Burmistrz Pyrzyc
                                                                      Kazimierz Lipiński
 
 
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 13:36:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 13:37:51