ZARZĄDZENIE NR 360/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 lutego 2008 r. o zmianie zarządzenia w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007

 
 
ZARZĄDZENIE NR 360/08
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 11 lutego 2008 r.
 
 
o zmianie zarządzenia w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007
 
 
 
           Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr. 64 poz. 593, Nr. 116, poz.1203, Nr.210, poz. 2135; z 2005r. Nr. 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr. 175, poz. 1462, Nr. 249, poz. 2104; z 2006r. Nr. 94, poz. 651) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 353/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli wolontariacie oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007, § 3 otrzymuje brzmienie:
 
„ § 3. Do przeprowadzenia kontroli upoważniam:
 
  • Katarzynę CYSEK – inspektora ds. Kontroli UM
  • Renatę TUDEK – inspektora UM
  • Jana ADAMSKIEGO – pracownika UM.”
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                         BURMISTRZ PYRZYC
 
                                                                                              Kazimierz Lipiński
 
 
 
 
 
 
 
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 13:39:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 13:39:40