Zarządzenie Nr 363 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008

 
Zarządzenie Nr 363
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 14 lutego 2008r.
 
 
 
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
 
         Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 i 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 ) - zarządzam co następuje :
                                     
 
§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.
 
1.Dochody ogółem – załącznik Nr 1 i Nr 2 w wysokości       42 806 470 zł
 
   z tego :
a) dochody związane z realizacją zadań własnych zgodnie
    z załącznikiem Nr 3 w wysokości                                     37 678 194 zł
 
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych zgodnie
    z załącznikiem Nr 4 w wysokości                                      5 128 276 zł
 
c) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
    w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu
    terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości         45 856 zł                                 
 
§2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.
 
1.Wydatki ogółem – załącznik Nr 1 i Nr 6 w wysokości      48 898 236 zł
 
z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych zgodnie
    z załącznikiem Nr 7 w wysokości                                   43 769 960 zł
 
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie
    z załącznikiem Nr 8 w wysokości                                    5 128 276 zł
 
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.
 
  
 
                                                                                  Burmistrz Pyrzyc
                                                                             mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki.zip (ZIP, 61KB) 2008-03-20 13:55:58 90 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 13:55:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 13:59:44