Zarządzenie Nr 365 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej i zmiany regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

 
 
Zarządzenie Nr 365
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 14 lutego 2008r.
 
 
 
 
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej i zmiany regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
 
 
 
         Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 tekst jednolity), zarządza się co następuje:
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 255/2004 z dnia 29 czerwca 2004r. Burmistrza Pyrzyc w sprawie powołania Komisji Przetargowej, § 1. pkt.4 otrzymuje brzmienie:
 
                   „4. Danuta Marciniak     - członek Komisji”
 
§ 2. W załączniku do Zarządzenia nr 255/2004 – Regulamin pracy komisji Przetargowej, w pkt. 4, po słowach „…. lub zastępcy przewodniczącego komisji”  dopisuje się „, a  czasie ich nieobecności sekretarza komisji przetargowej”.
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                                        mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 
 
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 14:05:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 14:05:57