Zarządzenie Nr 366 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

 
 
Zarządzenie Nr 366
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 15 lutego 2008r.
 
 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.
 
 
             Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r . Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 i 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 ) - zarządzam co następuje :
 
 
§ 1. Określa się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami :
 
załącznik Nr 1 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 128 276 zł
 
załącznik Nr 2 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 128 276 zł
 
załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami stanowiące dochód budżetu państwa w kwocie 49 200 zł
 
załącznik Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 150 zł
  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.
 
 
 
 
 
                                                                       Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                    mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 
 
  

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_3_i_4.pdf (PDF, 55KB) 2008-03-20 14:09:05 112 razy
2 zalacznik_1.pdf (PDF, 47KB) 2008-03-20 14:09:05 121 razy
3 zalacznik_2.pdf (PDF, 60KB) 2008-03-20 14:09:05 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 14:09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 14:09:05