ZARZĄDZENIE nr 368/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2008 w sprawie zmiany w składzie Lokalnej Komisji Opiniodawczo - Doradczej

 
 
Zarządzenie nr 368/08
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 25 lutego 2008
 
 
w sprawie zmiany w składzie Lokalnej Komisji Opiniodawczo – Doradczej
 
 
        Działając na podstawie art. 10 ust. 1 Zasad współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/223/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniunr 93/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2007r. w sprawie Lokalnej Komisji Opiniodawczo – Doradczej oraz ustalenie jej regulaminu pracy w § 1 pkt. 1.3 otrzymuje brzmienie:
„1.3 przedstawiciele Burmistrza:
- Janusz Kaźmierczak – zastępca kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego
- Jan Adamski.”
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                 BURMISTRZ PYRZYC
 
                                                                   Kazimierz Lipiński
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 14:24:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 14:24:14