Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 370/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 luty 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/92/07 z dnia 06 sierpnia 2007r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 9 m.Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/93/07 z dnia 06 sierpnia 2007 r."

 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 370/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 28 luty 2008r.
 
w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/92/07 z dnia 06 sierpnia 2007r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 9 m.Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/93/07 z dnia 06 sierpnia 2007 r.”
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.), oraz na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655] Burmistrz Pyrzyc postanawia:
     
§ 1. Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącym załącznik nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do nniejszego Zarządzenia, na Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/92/07 z dnia 06 sierpnia 2007r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 9 m.Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/93/07 z dnia 06 sierpnia 2007 r.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                            Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                         mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_1.pdf (PDF, 36KB) 2008-03-20 14:29:15 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 14:29:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 14:29:15