Zarządzenie Nr 373/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

 
 
Zarządzenie Nr 373/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 29 lutego 2008 r.
 
 
 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok
 
 
       Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XXII/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:
 
 
       § 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 360,00 zł    
       w tym :
               dotacja celowa na zadania zlecone 360,00 zł    
               co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 42 863 031,00 zł,
               zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
       § 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 140 532,00 zł
 
 
       § 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 140 172,00 zł
               co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 48 954 797,00 zł,  
               zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
 
      § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
 
      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_1_i_2.pdf (PDF, 88KB) 2008-03-20 14:36:06 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 14:36:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 14:36:06