Zarządzenie Nr 375/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2008r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu Pyrzyckiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

 
Zarządzenie Nr 375/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 14 marca 2008r.
 
 
w sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu Pyrzyckiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.
 
                    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam „Pyrzycką Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej”.
 
   2. Zatwierdzam Regulamin Olimpiady stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Olimpiadę przeprowadzi komisja w składzie:
 
       Kazimierz Lipiński - Przewodniczący
       Andrzej Ogrodowicz - Zastępca Przewodniczącego
       Waldemar Gredka - członek
       Danuta Marciniak - Członek
       Renata Tudek - Członek
       Urszula Kaczmarek - Członek
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008r.
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 zalacznik.pdf (PDF, 82KB) 2008-04-11 07:46:14 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 11-04-2008 07:46:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 11-04-2008 07:46:14