Zarządzenie Nr 380/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2008r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu II Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 
Zarządzenie Nr 380/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 20 marca 2008r.
 
w sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu II Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
 
                Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:
 
§1.1. Ogłaszam II Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
     2. Zatwierdzam Regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.Konkurs przeprowadzi komisja w składzie:
 
      Kazimierz Lipiński – przewodniczący
      Urszula Bieńkowska – zastępca przewodniczącego
      Bogusława Tachasiuk-Michno – członek
 
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik_1.pdf (PDF, 71KB) 2008-04-11 10:33:19 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 11-04-2008 10:33:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 11-04-2008 10:33:19