Zarządzenie Nr 382/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 marca 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2007/2008

 
Zarządzenie Nr 382/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 20 marca 2008r.
 
 
 
w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2007/2008
 
 
 
Na podstawie § 16 ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie z dnia 4 lutego 1998r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 25 lutego 2008.
 
 
 
 
 Burmistrz Pyrzyc                   
Kazimierz Lipiński                  
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 11-04-2008 10:41:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 11-04-2008 10:41:56