Zarządzenie Nr 384/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2008r. w sprawie: korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

 
Zarządzenie Nr 384/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 26 marca 2008r.
 
 
 
w sprawie: korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.
 
 
 
              Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:
 
 
§ 1.
Przyjąć treść regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia dotyczącego korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.
 
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 zalacznik.pdf (PDF, 58KB) 2008-04-11 10:49:26 124 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 11-04-2008 10:49:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 11-04-2008 10:49:26