ZARZĄDZENIE Nr 387/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.03.2008 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

 
ZARZĄDZENIE Nr 387/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 31.03.2008
 
w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.
 
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) – zarządza  się, co następuje:
 
 
 
§ 1. 
W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1
i w zapasowym miejscu pracy, - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach, ul. Poznańska 2
 
 
 
§ 2. 
Nadzór nad przygotowaniem obiektów przeznaczonych na główne stanowisko kierowania, jego funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Inspektorowi Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
 
 
 
§ 3. 
1.Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:
     1)     szef stanowiska kierowania – Sekretarz Gminy,
     2)     zespół kierowania i planowania – kierownik zespołu – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia,
     3)     zespół zabezpieczenia – kierownik zespołu – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
2. W ramach zespołu kierowania i planowania funkcjonuje stały dyżur zorganizowany zgodnie z zarządzeniem nr 573/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2006 roku
w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pyrzyc na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
 
 
§ 4. 
W terminie do 15 kwietnia 2008 r. zespół w składzie: Sekretarz Gminy, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Inspektor Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, opracuje niezbędną dokumentację, w tym regulamin i instrukcje pracy na stanowisku kierowania oraz związaną z przemieszczeniem do zapasowego miejsca pracy.
 
 
 
§ 5. 
Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy, rozdział 75818, dział 758, paragraf 4810.
 
 
 
§ 6. 
Traci moc zarządzenie Nr pf 1/96 z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na czas wojny.
 
 
 
§ 7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 zalacznik.pdf (PDF, 69KB) 2008-04-11 11:14:27 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 11-04-2008 11:14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 11-04-2008 11:14:27