PORZĄDEK OBRAD XXV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 KWIETNIA 2008 r. (czwartek) – godz. 14:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 
PORZĄDEK OBRAD
XXV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 24 KWIETNIA 2008 r. (czwartek) – godz. 14:00,
w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII i XIV Sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie kwartalne Przewodniczącego Rady.

5. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.

6. Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

7. Stan przygotowania gminy do pozyskania funduszy pomocowych z dostępnych programów w tym przygotowanie wniosków i dokumentacji oraz ocena skuteczności pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym unijnych (Druk Nr294 /08),
    a) opinia wszystkich stałych komisji rady,
    b) dyskusja.
 
8. Projekt uchwały w sprawie organizacji i zakresu przeprowadzenia Gminnego Konkursu „Aktywna wieś” na terenie Gminy Pyrzyce   (Druk Nr 289/08),
    a) opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,
    b) dyskusja,   c) głosowanie.
 
9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 104 obręb nr 7 m. Pyrzyce przy ul.Mickiewicza  (Druk Nr 288/08),
    a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 108/9, 108/10, 108/11 położonych w obrębie geodezyjnym Okunica (Druk Nr 290/08),
    a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemcy (Druk Nr 291/08),
    a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/33 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce przy ul. Owocowej (Druk Nr 292/08),
    a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
13. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy w 2009 r. środków na realizację zadania inwestycyjnego PN. „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na lokale socjalne przy ul. Dworcowej w Pyrzycach” (Druk Nr 293/08),
    a)  opinia Komisji Budżetu i Komisji Edukacji,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
14. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do udzielenia poręczenia (Druk Nr 295/08),
    a) opinia opinia Komisji Budżetu i Komisji Edukacji,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację zagospodarowania Placu Ratuszowego wraz z terenem przyległym (Druk Nr 296/08),
    a) opinia stałych komisji rady,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
16. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce (ul. Słowackiego) (Druk Nr 297/08),
    a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 (Druk Nr 298/08),
    a) opinia stałych komisji rady,
    b) dyskusja, c) głosowanie.
 
18. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok (Druk Nr 287/08),
    a) opinie stałych komisji rady,
    b) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Pyrzyce z wykonania budżetu za 2007r.,
    c) dyskusja.
 
19. Absolutorium  dla Burmistrza Pyrzyc
    a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc,
    b) Uchwała RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc, c) głosowanie.
 
20. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
 
21. Wolne wnioski.
 
22. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej.
 
 
Przewodniczący Rady                   
Andrzej Gumowski                     
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-04-2008 11:14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-04-2008 11:14:57