Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/201/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany Programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce

 
Uchwała Nr XXIV/201/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 marca 2008r.
 
w sprawie zmiany Programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce
 
         Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, nr 82, poz. 560) Rada Miejska uchwala, co następuje;
 
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do Uchwały Nr LIV/440/06 Rady Miejskiej  w Pyrzycach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie Programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce :
a)    § 2 pkt.2 litera a  otrzymuje brzmienie (…) ,, czynsz – czynsz najmu określony w umowie najmu (…)”,
b)    § 6 pkt.3 otrzymuje brzmienie (…) ,,Złożenie, przez dłużnika , wniosku o przystąpieniu do programu oddłużeniowego w terminie do 31 grudnia 2007 roku. W indywidualnych przypadkach spowodowanych np.: chorobą, odosobnieniem, zostało wszczęte postępowanie sądowe o zapłatę, inną dłuższą nieobecnością uniemożliwiającą złożenie wniosku w wymaganym terminie, Burmistrz Pyrzyc może wyrazić zgodę na złożenie wniosku po tym terminie lecz nie później niż do 31 grudnia 2008 roku. (…)”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady                   
Andrzej Gumowski                     
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 25-04-2008 09:23:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 25-04-2008 09:23:58