Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/202/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 2834/10000 części w działce nr 201/29 obręb nr 6 m. Pyrzyce

 
Uchwała Nr XXIV/202/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 marca 2008r.
 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 2834/10000 części w działce nr 201/29 obręb nr 6 m. Pyrzyce
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 76 ust. 1 w związku z 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 o pow. 0,0301 ha oraz oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 25 marca 2101r. udziału 2834/10000 części w działce nr 201/29 o pow. całkowitej 0,1348 ha, położonej w obrębie nr 6 m. Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.
Ustala się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości:
-       stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25 % ceny nieruchomości gruntowej,
-       stawkę procentową opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3 % ceny.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr LIII/429/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 178/7 oraz udziału w wysokości 2834/10000 w działce nr 201/29.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 25-04-2008 09:27:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 25-04-2008 09:27:50