Informacje o przedszkolu


Informacje o przedszkolu

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach zostało powołane Uchwałą

Nr XXII/173/92 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 1992 r.

Przedszkole Nr 3 w Pyrzycach to budynek jednopiętrowy. Przedszkole posiada pięć sal zabaw, salę gimnastyczną, bibliotekę. Przy każdej sali znajduje się szatnia i łazienka. Przedszkole jest dobrze wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt RTV.

Placówka posiada duży ogród wyposażony w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych. Na terenie ogrodu rosną drzewa liściaste a także żywopłot okalający płot. Budynek przedszkola, jak również rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń są dobrze dostosowane do ich przeznaczenia.

Do naszego przedszkola może uczęszczać 120 dzieci w wieku 3-6 lat do 5 oddziałów.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.00.

W placówce zatrudnionych jest 21 osób:

 • 10 nauczycielek ( w tym dyrektor ),

 • 9 pracowników obsługi,

 • 2 pracowników administracyjnych.

W skład kadry pedagogicznej wchodzą :

1. mgr Anna Napiórkowska - dyrektor przedszkola

2. mgr Zuzanna Kuźmińska

3. mgr Barbara Towalska

4. mgr Urszula Smoląg

5.mgr Beata Pukalska

6.Mirosława Gędek

7. Katarzyna Brodowska

8. Aleksandra Sornat

9. mgr Małgorzata Wochna

10. Aleksandra Sarnat

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje z zakresu wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pedagogiki ogólnej .

Większość nauczycielek posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne magisterskie lub zawodowe, pozostałe studiują obecnie, doskonaląc się w różnych specjalnościach.

8 nauczycielek posiada mianowanie, jedna obecnie jest stażystką, 3 nauczycieli robi awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

Rozkład posiłków dostosowany jest do przyzwyczajeń dzieci i przedstawia się następująco:

08.30 I śniadanie

10.00 II śniadanie

11.50 I danie obiadu

14.00 II danie obiadu

W układaniu jadłospisu uwzględniamy sugestie rodziców oraz indywidualne potrzeby dzieci.

Ramowy rozkład dnia w każdej z grup opracowany jest indywidualnie, ponieważ zawsze

bierzemy pod uwagę wiek dzieci.

 

Wizja i misja przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach to placówka wspierająca harmonijny, indywidualny rozwój dziecka .

Wizja przedszkola:

 1. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia jego wszechstronny rozwój;

 1. Pracownicy placówki dążą do systematycznego podnoszenia standardu w zakresie estetyki, funkcjonalności budynku oraz bazy materiałowej;

 1. Rodzice są współautorami życia przedszkola.

Misja przedszkola:

 1. Placówka za osiągane wyniki cieszy się uznaniem dzieci, rodziców oraz organu prowadzącego;

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne;

 1. Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;

 1. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

W urzeczywistnianie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

 

Oferta wychowawczo-dydaktyczna i kalendarz imprez w przedszkolu

Pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w naszym przedszkolu opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz na wybranych treściach programów autorskich nauczania i wychowania w przedszkolu .

Oprócz typowych zajęć nasze przedszkole zorganizowało dodatkowe zajęcia do wyboru przez rodziców. Są to:

 • gimnastyka korekcyjna,

 • studio tańca nowoczesnego,

 • terapia logopedyczna,

 • rytmika,

 • język angielski

Kalendarz imprez

 1. Uroczystości o charakterze obrzędowo zwyczajowym:

 • Święto Jesieni,

 • Andrzejki,

 • Mikołajki,

 • Spotkania Wigilijne,

 • Jasełka,

 • Bal Karnawałowy,

 • Dzień Babci i Dziadka,

 • Powitanie Wiosny,

 • Dzień Mamy i Taty,

 • Dzień Dziecka.

 1. Ceremoniały:

 • Pasowanie 3-latka na przedszkolaka,

 • Pożegnanie Przedszkola przez 6 - latki.

 1. Obchody urodzin dzieci w grupach.

 1. Organizowanie plenerowych wycieczek

 • do lasu,

 • do ogrodu dendrologicznego,

 • do teatru, kina ( Szczecin )

 • do mini ZOO w Renicach

 1. Udział w różnych konkursach organizowanych przez Pyrzycki Dom Kultury i inne środowiska lokalne.

Statut przedszkola

Najważniejszym dokumentem przedszkola jest Statut Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.

Statut po uchwaleniu go przez Radę Pedagogiczną Przedszkola wszedł w życie z dniem 25 kwietnia 2006r.

Dokument składa się z 8 rozdziałów:

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Cele i zadania przedszkola

Rozdział III - Organy przedszkola

Rozdział IV - Organizacja przedszkola

Rozdział V - Wychowankowie przedszkola

Rozdział VI - Rodzice

Rozdział VII - Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział VIII - Zasady gospodarki finansowej i majątkowej

Cały tekst statutu dostępny jest w gabinecie dyrektora przedszkola

 

Kryteria sukcesu

Kryteria sukcesu to osiągnięcia dzieci po 4 latach edukacji przedszkolnej, a mianowicie:

 • dobry kontakt z rówieśnikami i osobami dorosłymi, umiejętność współdziałania w zespole,

 • samodzielność i samoobsługa,

 • zrównoważenie emocjonalne, zdyscyplinowanie,

 • gotowość szkolna pod względem intelektualnym, psychospołecznym i społecznym ( kultura osobista, stosowanie form grzecznościowych, poprawne zachowywanie się w miejscach publicznych, itp. )

 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Absolwent przedszkola jest poza tym aktywny, poszukujący, chętny i wytrwały, wychodzący poza schematy. Ma dobrą orientację w rzeczywistości, prawidłową ocenę siebie i dokonuje dobrych wyborów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 02-05-2008 14:09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Napiórkowska 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 02-05-2008 14:12:10