ZARZĄDZENIE Nr 393/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 91/27, położonej w obrębie nr 2 m. Pyrzyce

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 393/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 10 kwietnia 2008 roku
 
 
 
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 91/27,położonej w obrębie nr 2 m. Pyrzyce
 
 
 
Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego nie skorzysta z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 91/27 o powierzchni 0,0973 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej numer 6621, na którą w dniu 08 kwietnia 2008 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 2573/2008 umowa warunkowej sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jolanty Udzik, mieszczącej się przy ul. Czarnieckiego 28/2, 73–110 Stargard Szczeciński.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
BURMISTRZ PYRZYC                      
 
mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI                   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 13:52:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 13:52:22