Zarządzenie Nr 394/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.04.2008 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 
Zarządzenie Nr 394/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 11.04.2008
 
 
 
w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
 
 
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm) zarządzam co następuje:
 
§ 1 
W Regulaminie Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do Zarządzenia OPiZ Nr 316/2004 Burmistrza Pyrzyce z dnia 03 listopada 2004r. w dziale Czas Pracy w § 4. dodaje się:
ust. 8 o brzmieniu:
 
„§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.
 
§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy”.
 
ust. 9 o brzmieniu:
Kierownikowi i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego każdorazowo za pracę
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 13:56:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 13:56:10