ZARZĄDZENIE NR 397/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Stypendialnej

 
ZARZĄDZENIE NR 397/2008
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Stypendialnej
 
 
Na podstawie § 13 Zasad udzielania stypendiów Burmistrza Pyrzyc dla uczniów - stanowiących załącznik do uchwały nr XXX/241/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 r. oraz § 2 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/270/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu nr 78/2007 z dnia 06.03.2007 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:       
Przewodnicząca:
Teresa Jasińska       - zastępca Burmistrza Pyrzyc
Członkowie:
Mirosław Gryczka      - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jan Utnik                    - przedstawiciel Komisji Edukacji RM
Stefania Jemielity     - przedstawiciel Komisji Budżetu RM
Jan Adamski             - kierownik Wydziału EKSiZ UM”
 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Burmistrza Pyrzyc oraz kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
BURMISTRZ PYRZYC                   
 
Kazimierz Lipiński                      
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 14:04:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 14:04:32