Zarządzenie nr 398/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 374 /2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy Pyrzyce

 
Zarządzenie nr 398/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 18 kwietnia 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 374 /2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy Pyrzyce
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. ,nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218), art. 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego             ( Dz.U.   z 2005 r., nr 31, poz. 266, z 2004, nr 281, poz. 2783, nr 281, poz. 2786, z 2006 r., nr 86, poz. 602, nr 94, poz. 657, nr 167, poz. 1193, nr 86, poz. 602, nr 249, poz. 1833, z 2007 r., nr 128, poz. 902, nr 173, poz. 1218) oraz § 4.1 uchwały Nr XIX/152/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007 roku   w sprawie zasad polityki czynszowej zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Do § 1. wprowadza się ust. 2 o następującej treści:
Dla potrzeb naliczania dodatków mieszkaniowych określona w § 1 stawka czynszu obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2008 roku.
 
§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Kazimierz Lipiński                   
Burmistrz Pyrzyc                    
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 14:07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 14:07:54