Zarządzenie Nr 399/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.

 
Zarządzenie Nr 399/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 18 kwietnia 2008r.
 
 
w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.
 
 
Na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach stanowiący załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu (z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
 
 
                                                                § 1.
 
Zatwierdzam aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                               § 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.
 
                                                               § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                         
Burmistrz Pyrzyc                      
   
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 14:10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 14:10:57