ZARZĄDZENIE NR 401/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu.

 
ZARZĄDZENIE NR 401/2008
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu.
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:
 
§ 1.1. Ogłosić pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291 o powierzchni 33 m² obrębu nr 10 miasta Pyrzyce – załącznik numer 1.
       2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości.  Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                      
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalaczniki.pdf (PDF, 11KB) 2008-05-07 14:18:09 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 14:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 14:18:09