Zarządzenie nr 402/2008r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia zespołu d/s opracowania programu walki z "dzikimi" wysypiskami śmieci.

 
Zarządzenie nr 402 /2008r.
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 22 kwietnia 2008r.
 
 
w sprawie utworzenia zespołu d/s opracowania programu walki z „dzikimi” wysypiskami śmieci.
 
 
Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:
 
§ 1.
Ogłaszam utworzenie zespołu d/s opracowania programu walki z „dzikimi” wysypiskami śmieci.
 
§ 2.
W skład zespołu wchodzą:
1. Zofia Leszczyńska
2. Roman Grzebieniak
3. Ryszard Madejak
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                      
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 14:21:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 14:21:43