Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ANEKS do Statutu Szkoły w sprawie zmian organizacyjnych uchwałą RP z dnia 9.09.1999 r. § 3 pkt 2 st 3. 2010-10-13 12:48:11
Załącznik nr 4/2007 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w sprawie zmian związanych z wewnątrzszkolnym ocenianiem podjętych mocą uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2007 z dnia 25 września 2007r. 2008-05-09 14:28:10
Uchwała nr 4/2007 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w sprawie zmian w Statucie Szkoły z dnia 25 września 2007r. 2008-05-09 14:27:47
Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego podjętych uchwałą nr 3/2007 r. z dnia 25 września 2007r. 2008-05-09 14:27:13
Uchwała nr 3/2007 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w sprawie zmian w Statucie Szkoły z dnia 25 września 2007r. 2008-05-09 14:26:47
Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły w sprawie zmian organizacyjnych podjętych mocą uchwały Rady Pedagogicznej nr 2/2007 z dnia 26.06.2007r. 2008-05-09 14:26:17
UCHWAŁA nr 2/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w sprawie zmian w Statucie Szkoły 2008-05-09 14:25:47
ANEKS do Statutu Szkoły w sprawie zmian organizacyjnych uchwałą RP z dnia 9.09.1999 r. § 3 pkt 2 st 3 2008-05-09 14:25:16
UCHWAŁA 1/99 z dnia 9 września 1999 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w sprawie zmian w Statucie szkoły 2008-05-09 14:24:38
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W MIELĘCINIE 2008-05-09 14:23:31
UCHWAŁA Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO w Mielęcinie z dnia 04 luty 1998r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły 2008-05-09 14:22:57