OBWIESZCZENIE RG - 7331/84/2008

 
Pyrzyce, dnia 04.06.2008 r.
 
Nasz znak: RG – 7331/84/2008
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:  budowie sieci wodociągowej Ø 160 PCV – długości ok. 2000m, celem uzbrojenia działki nr 30 w obrębie nr 1 w m. Pyrzyce w rejonie ulicy Stargardzkiej – zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z PPK – Pyrzyce. Inwestycja prowadzona będzie w działkach nr 35, 34/26, 34,8, 34/7, 34/37, 34/13, 19/4, 19/5, 19/1, 64, 63, 62/5, 62/1, 49, 45, 46/11, 46/10, 46/4, 46/3, 46/2, 46/1 w obrębie nr 2 w m. Pyrzyce oraz w działce nr 13, 12, 11, 30 w obrębie nr 1 m. Pyrzyce i działka nr 189 w obrębie nr 6 w Pyrzycach. 
 
 
W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257 [II piętro].
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 04-06-2008 14:29:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 04-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 04-06-2008 14:29:52