Zarządzenie Nr 410/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 maja 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie

 
Zarządzenie Nr 410/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 06 maja 2008r.
 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie.
 
 
 
Na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Przedszkola Publicznego w Brzezinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 5/2005 Rady Pedagogicznej z dnia 04 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Przedszkola Publicznego w Brzezinie, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
 
Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Przedszkola Publicznego w Brzezinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Brzezinie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                      
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 10-06-2008 10:24:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 10-06-2008 10:24:16