Zarządzenie nr 413/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 maja 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.Konkursu "Aktywna wieś"

 
Zarządzenie nr 413/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 8 maja 2008r.
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.Konkursu „Aktywna wieś”.
 
 
Na podstawie § 13 ust.1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 39/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 162/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2007r. i Zarządzeniem Nr 196/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2007r., w związku z Uchwałą Nr XXV/205/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie organizacji i zakresu przeprowadzenia Gminnego Konkursu „Aktywna wieś” na terenie Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Gminną Komisję ds. Konkursu „Aktywna wieś” w składzie: 
Teresa Jasińska – przewodnicząca
Marian Osękowski – zastępca przewodniczącego
Andrzej Ogrodowicz – sekretarz
Jan Bogusławski – członek (kategoria inwestycje)
Agnieszka Odachowska – członek (kat. dz.kulturalna i sportowo-rekreacyjna)
Maciej Herman – członek (kategoria ekologia i estetyka wsi).
 
§ 2. Gminna Komisja ds.Konkursu „Aktywna wieś” działać będzie zgodnie z Regulaminem Gminnego Konkursu „Aktywna wieś” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXV/203/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2008r.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Pyrzyc                      
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 10-06-2008 10:30:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 10-06-2008 10:30:21