Zarządzenie Nr 416/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

 
Zarządzenie Nr 416/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 14 maja 2008 r.
 
 
 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok
 
 
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XXII/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:
 
 
 
     § 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 425 739,37 zł
w tym :
dotacja celowa na zadania zlecone 324 759,37 zł
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 100 980,00 zł
 
co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 43 680 605,37 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 
     § 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 2 170,00 zł
 
     § 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 427 909,37 zł 
co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 49 772 371,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
    
     § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalaczniki.pdf (PDF, 12KB) 2008-06-10 10:40:46 126 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 10-06-2008 10:40:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 10-06-2008 10:40:46