Zarządzenie Nr 423/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie II przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych

 
Zarządzenie Nr 423/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 29 maja 2008r.
 
 
w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie II przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Burmistrz Pyrzyc postanawia:
 
§ 1.
Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik Nr 2, w trybie II przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                     
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik_nr_1.pdf (PDF, 59KB) 2008-06-10 11:10:30 91 razy
2 Zalacznik_nr_2_SIWZ.pdf (PDF, 29KB) 2008-06-10 11:10:30 138 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 10-06-2008 11:10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 10-06-2008 11:10:30