PORZĄDEK OBRAD XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 czerwca 2008 r. (czwartek) - godz. 10:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 
PORZĄDEK OBRAD
XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 26 czerwca 2008 r. (czwartek) – godz. 10:00,
w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
4. Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.
 
5. Informacja dotycząca planu działań związanych z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem z rodzin najuboższych (Druk Nr 348 /08)
       a)   opinia Komisji Edukacji,
       b)   dyskusja.
 
6. Informacja  „Problemy sołectw, działania Gminy podejmowane na rzecz poprawy życia na wsi” (Druk Nr 333/08), 
       a)   opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja.
 
7.Projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium (Druk Nr 339/08),
       a)   opinie stałych komisji rady,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
8.Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach (Druk Nr 338/08),
       a)    opinie stałych komisji rady,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie. 
 
9.Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce (Druk Nr 342/08), - pośmiertnie - Radnemu Józefowi Kubajkowi,
       a)   opinie stałych komisji rady,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
10.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbycia, nabycia i wykupu przez Gminę (Druk Nr 344/08),
       a)   opinie stałych komisji rady,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
11.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 (Druk Nr 345/08),
       a)   opinie stałych komisji rady,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie. 
 
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku (Druk Nr 330/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 334/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 113/21 obręb nr 6 miasta Pyrzyce, przy ul.Wały Chrobrego (Druk Nr 327/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
15.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249 obręb nr 7 miasta Pyrzyce, przy ul.Adama Mickiewicza, (Druk Nr 328/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 258/7 obręb nr 9 miasta Pyrzyce, przy ul.Ciepłowniczej (Druk Nr 336/08),
       a)   opinia  Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce (Druk Nr 337/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
18. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113/24 obręb nr 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 341/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie. 
 
19. Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 98 obręb nr 9 miasta Pyrzyce służebnością gruntową (Druk Nr 329/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu , Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
20.  Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 88/1 obręb nr 10 miasta Pyrzyce służebnością gruntową (Druk Nr 335 /08),
       a)   opinia Komisji Budżetu , Komisji Rolnictwa i Ekologii,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2007 (Druk Nr 331 /08),
       a)   opinia Komisji Edukacji, Komisji Budżetu,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
22.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2007 (Druk Nr 332/08),
       a)   opinia Komisji Budżetu , Komisji Edukacji,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
23.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania w zakresie przewozów własnych jednostek organizacyjnych powiatu pyrzyckiego (Druk Nr 340 /08),
       a)   opinie komisji Budżetu, Komisji Edukacji,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
24.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do podjęcia działań w celu utworzenia Straży Międzygminnej (Druk Nr 343 /08),
       a)   opinie stałych komisji rady,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie.
 
25.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Genowefy i  Franciszka Zadarko na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego w związku z nie wykonaniem Uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007r.   (Druk Nr 346 /08),
       a)   opinie stałych komisji rady,
       b)   dyskusja,   c)   głosowanie. 
 
26. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 
 
Przewodniczący Rady                   
Andrzej Gumowski                       
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 25-06-2008 09:22:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 25-06-2008 09:22:49