INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2008 r. o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 o powierzchni 20162 m2 obrębu nr 1 miasta Pyrzyce

 
I N F O R M A C J A
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 27 czerwca 2008 r.
o wyniku przetargu
 
 
 
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207 poz. 2108) Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 o pow. 2,0162 ha obręb nr 1 m. Pyrzyce dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą nr 9289.
 
Wadium w wymaganej wysokości i terminie wpłaciła jedna osoba. Została dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.
 
Cena wywoławcza nieruchomości 222.800,00 złotych + VAT.
Cena osiągnięta w przetargu 225 800,00 złotych + VAT.
 
Nabywcą nieruchomości ustalone zostało Biuro Projektowo - Consultingowe „STRUKTURA” Spółka z o.o. w Szczecinie.
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-07-2008 11:54:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Obrzeżgiewicz 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-07-2008 11:54:12