Zarządzenie Nr 428/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Najładniejsze otoczenie - 2008"

 
Zarządzenie Nr 428/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 05 czerwca 2008
 
 
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2008”
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 178 ) oraz § 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/435/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:
 
 
§ 1.
Ogłaszam konkurs pod nazwą „Najładniejsze otoczenie - 2008” i zatwierdzam regulamin konkursu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                          
  
mgr Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik.pdf (PDF, 80KB) 2008-07-02 10:27:41 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 10:27:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 10:27:41