Zarządzenie Nr 431/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

 
Zarządzenie Nr 431/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 9 czerwca 2008 r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok
 
 
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:  
 
§ 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 7 549,00
 
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 7 549,00 zł
 
      co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 49 987 980,37 zł,  
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik.pdf (PDF, 65KB) 2008-07-02 10:49:12 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 10:49:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 10:49:12