Zarządzenie Nr 432/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2008/2009

 
Zarządzenie Nr 432/09
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 10 czerwca 2008 r.
 
 
 
w sprawie: organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2008/2009
 
 
Na podstawie § 21 ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku z dnia 31 stycznia 1994r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:  

§ 1. Zatwierdzam organizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z arkuszem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 września 2008.

 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                     
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 10:51:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 10:51:52