Zarządzenie Nr 435/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie: organizacji oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009

 
Zarządzenie Nr 435/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 10 czerwca 2008r.
 
 
w sprawie: organizacji oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009
 
 
 
Na podstawie § 22, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdzam organizację oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z arkuszem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 września 2008.
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                     
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 10:58:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 10:58:35