Zarządzenie nr 437/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej

 
Zarządzenie nr 437/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 12 czerwca 2008 roku
 
 
 
w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej
 
 
Na art. 30 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218,) oraz § 2 uchwały nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie opłaty targowej, zarządzam, co następuje; 
 
 
§1 Wskazuję jako inkasenta opłaty targowej Panią Beatę Czarniewską inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa.
 
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa .
 
§3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  
 
Burmistrz Pyrzyc                      
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 11:05:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 11:05:08