Zarządzenie Nr 441/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie

 
Zarządzenie Nr 441/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 13 czerwca 2008r.
 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie.
 
 
Na podstawie § 15 pkt 10 Statutu Przedszkola Publicznego w Żabowie stanowiący załącznik do uchwały nr 3/05 Rady Pedagogicznej z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Przedszkola Publicznego w Żabowie, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
 
Zatwierdzam arkusz organizacyjny na rok szkolny 2008/2009 Przedszkola Publicznego w Żabowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Żabowie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                         
Burmistrz Pyrzyc                      
                                                                                        
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 11:18:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 11:18:25