Zarządzenie Nr 442/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2008/2009

 
Zarządzenie Nr 442/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 13 czerwca 2008r.
 
 
w sprawie: organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2008/2009
 
 
 
Na podstawie § 20, ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/2004 z dnia 12 październik 2004r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1.    Zatwierdzam organizację Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z arkuszem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.    Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Okunicy oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 września 2008.
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                     
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 11:20:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 11:20:34