Zarządzenie Nr 471/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie III przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych

 
Zarządzenie Nr 471/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 24 czerwca 2008r.
 
 
w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie III przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Burmistrz Pyrzyc postanawia:
 
§ 1.
Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik Nr 2, w trybie III przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                     
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik_nr_1.pdf (PDF, 59KB) 2008-07-02 12:36:11 103 razy
2 Zalacznik_nr_2.pdf (PDF, 48KB) 2008-07-02 12:36:11 145 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 12:36:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 12:36:11