Zarządzenie Nr 473/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009

 
Zarządzenie Nr 473/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 25 czerwca 2008 r.
 
 
 
w sprawie: organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009
 
 
Na podstawie § 18, ust 1 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2006/2007 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach z dnia 12 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (ze zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam organizację Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z arkuszem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2008.
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 12:46:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 12:46:04